Aanmelden Finale

De Finale van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek 2020 vindt op 8 oktober plaats in het Fioretti College in Lisse. Voorlopig programma:

19.00 uur

19.30

ca 21.30

Inloop voor aangemelde belangstellenden

Start programma

Presentaties Finalisten

Interviews Duurzaamheidswethouders en voormalige deelnemers en winnaars

Presentatie Fioretti college

Bekendmaken winnaar