Home

De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek is een jaarlijkse prijs van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk met als doel duurzaam ondernemen in de streek te belonen.

Iedere ondernemer die een bewuste keuze heeft gemaakt voor een duurzame oplossing ergens in zijn bedrijfsproces, maakt kans op deze prijs.

Op 10 oktober 2018 – de Dag van de Duurzaamheid – werd Sebastiaan Bos van Kievit uit Katwijk tot winnaar uitgeroepen.

Vanaf nu is de aanmelding voor deelnemers van de competitie voor de Duurzaamheidsprijs 2019 geopend!

 

Volg ons ook via Facebook en Twitter.

Competitie

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

(Our common future, Brundtland report, 1987)

Programma en prijzen

Beoordelingscriteria

Jury

De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek is een getrapte wedstrijd waarvoor álle bedrijven uit Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk zich kunnen inschrijven.

Op 4 april en 11 april 2019 vinden de Voorrondes plaats. Op 10 oktober 2019 – de Dag van de Duurzaamheid – volgt de Finale.

Duurzaam werken

De noodzaak tot verduurzaming gaat niet weg. Ontwikkelingen in de maatschappij staan nooit stil. Wij blijven zoeken naar verbeteringen voor Mens, Milieu en Winst. ‘Duurzaamheid’ begint een serieuze basis te worden voor gezonde economische bedrijvigheid.

Gemeenten ondersteunen en stimuleren duurzame bedrijfsvoering en toekomstplannen van ondernemers en wensen kennisdeling te bevorderen.

Duurzaam werken wordt ook wel afgemeten aan de ‘aandacht voor de drie P’s (People, Planet, Profit). Dat betekent dat winstgevende bedrijfsactiviteiten die mínder misbruik maken van mens en milieu dan voorheen als ‘duurzaam’ gekenmerkt worden. De maximaal haalbare trap is ‘de circulaire economie, waarin het netto-verbruik van grondstoffen en energie NUL is.

U kunt zich nu aanmelden

Winnaars

U bent in uitstekend gezelschap!

De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek is inmiddels toe aan het tiende seizoen. In de afgelopen jaren is de prijs uitgereikt aan de bedrijven op de kaart.

Sommige bedrijven werden Winnaar van de Duurzaamheidsprijs, anderen verdienden een Aanmoedigingsprijs of de Publieksprijs.

Ondersteuning Ondernemers

De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek is een initiatief van de deelnemende gemeenten. Zij doen hun best om duurzaam werken in en met hun gemeenten te stimuleren. Het evenement komt tot stand in samenwerking met lokale en regionale partners. Daarnaast zijn er vele andere initiatieven en regelingen die ondernemers ondersteunen bij duurzaam werken.

 

De gemeenten

Als ondernemer kunt u de deelnemende gemeenten het best benaderen via de bedrijvencontactfunctionaris en/of het bedrijvenloket. Via hen kunt u in direct gesprek komen over zaken die uw onderneming aangaan.

Wilt u iets verkopen aan de overheid? Neem dan ook eens contact op met de Stichting Rijk. Deze stichting verzorgt het gezamenlijk inkoopbeleid van de gemeenten uit de Bollenstreek.

Daarnaast publiceren gemeenten hun grotere opdrachten openbaar bij TenderNed.

 

Ondernemersverenigingen

Het bedrijfsleven in de Duin- & Bollenstreek kent vele onderlinge verbanden. Een aantal van die verenigingen mogen wij tot onze partners rekenen.

Bedrijfsleven Bollenstreek, een overlegplatform waarin vijf ondernemersverenigingen participeren.

 

Andere regionale partijen

LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio.

 

Landelijke regelingen

Ook de Rijksoverheid doet zijn best om ondernemers te ondersteunen. Dit krijgt vorm in vele verschillende maatregelen. De Rijksdienst Ondernemend Nederland is daarvoor eerste aanspreekpunt. Zij geven ook een e-mailnieuwsbiref uit waarop u zich kunt abonneren.

Voor het MKB bestaan de volgende stimuleringsregelingen:

 

Nieuws

Nieuw! Specialisten ondersteunen deelnemers Duurzaamheidsprijs

‘People’, ‘Planet’, Profit’ en Innovatie zijn de duurzaamheidskenmerken van de competitie in de Duin- & Bollenstreek. Ondernemers moet zich op deze punten onderscheiden om in aanmerking te komen voor de prijs. (zie ook ‘De Promotors’) Álle deelnemers hebben er baat bij om niet alleen op deze aspecten beoordeeld te worden, maar ook om nadere ondersteuning …

Maar wat ís Duurzaamheid dan?

Verschillende mensen vinden verschillende dingen van het begrip ‘duurzaamheid’. De één denkt dat het alleen over energiebesparing gaat, de ander vindt het zweverig gedoe. ‘Duurzaamheid’ is inderdaad een woord dat uitleg behoeft. Duurzaamheid zoals wij dat bij de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek bedoelen is: ‘werkwijzen die erop zijn gericht de negatieve gevolgen van het handelen …

Aftrap Duurzaamheidsprijs op BoBizzNizz

Woensdagavond 23 januari interviewden Joep Derksen en Dennis van der Voort van BoBizzNizz de organisator van de Duurzaamheidsprijs. Het interview is hier terug te luisteren. Eind februari presenteren wij op dezelfde zender ondernemers die zich tot dan hebben aangemeld.