Ondersteuning Ondernemers

De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek is een initiatief van de deelnemende gemeenten. Zij doen hun best om duurzaam werken in en met hun gemeenten te stimuleren. Het evenement komt tot stand in samenwerking met lokale en regionale partners. Daarnaast zijn er vele andere initiatieven en regelingen die ondernemers ondersteunen bij duurzaam werken.

De gemeenten

Als ondernemer kunt u de deelnemende gemeenten het best benaderen via de bedrijvencontactfunctionaris en/of het bedrijvenloket. Via hen kunt u in direct gesprek komen over zaken die uw onderneming aangaan.

Wilt u iets verkopen aan de overheid? Neem dan ook eens contact op met de Stichting Rijk. Deze stichting verzorgt het gezamenlijk inkoopbeleid van de gemeenten uit de Bollenstreek.

Daarnaast publiceren gemeenten hun grotere opdrachten openbaar bij TenderNed.

Ondernemersverenigingen

Het bedrijfsleven in de Duin- & Bollenstreek kent vele onderlinge verbanden. Een aantal van die verenigingen mogen wij tot onze partners rekenen.

Bedrijfsleven Bollenstreek, een overlegplatform waarin vijf ondernemersverenigingen participeren.

Andere regionale partijen

LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio.

Landelijke regelingen

Ook de Rijksoverheid doet zijn best om ondernemers te ondersteunen. Dit krijgt vorm in vele verschillende maatregelen. De Rijksdienst Ondernemend Nederland is daarvoor eerste aanspreekpunt. Zij geven ook een e-mailnieuwsbrief uit waarop u zich kunt abonneren.

Voor het MKB bestaan de volgende stimuleringsregelingen: