2018: Kievit, Katwijk

Kievit, Katwijk

Sebastiaan Bos van Kievit ontving, glunderend, de oorkonde voor de winnaar uit handen van wethouder Bilars uit Noordwijkerhout. Zijn onderneming werd door de jury unaniem uit de vier Finalisten gekozen als winnaar.

Volgens Anke Schüttemeyer van de jury overtuigde Kievit “vooral door het consequent inspelen op puur biologische producten en door hun inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hun initiatief om nu zelf midden in Katwijk biologische producten te verbouwen en de rol die zij spelen op het gebied van bewustwording en educatie spraken de jury aan.”

Wethouder Bilars kon dan ook namens de gemeenten Hillegom, Katwijk, Noordwijk, Teylingen en Noordwijkerhout met plezier melden dat de prijs – waar een bedrag van € 2.500 aan verbonden is – zeer verdiend is. “En uiteindelijk is het ook de bedoeling dat hun voorbeeld weer anderen inspireert.”

Het verhaal van Kievit leest u hier.

De drie andere Finalisten waren:

Juryrapport Finale Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek

Anke Schüttemeyer sprak het eindoordeel van de jury over de vier Finalisten uit:

Allereerst wil ik u graag laten weten hoe ik ervan genoten heb om lid van deze jury te zijn. Samen met mij jurycollega’s heb ik mogen ervaren, hoeveel duurzame ondernemers in de Duin- en Bollenstreek gevestigd zijn en hoe zij zich inzetten voor het milieu maar ook voor de maatschappij.

Verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van ondernemerschap wordt steeds belangrijker in onze maatschappij en ook steeds meer gewaardeerd. Bedrijven, die zich hiervan bewust zijn verdienen in ieder geval onze aandacht.

De Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek is een prachtige manier om niet alleen duurzame ondernemers te belonen maar ook om andere ondernemers te stimuleren, een keer te onderzoeken, hoe duurzaamheid voor hun zou kunnen werken. En wat wij net gehoord en gezien hebben maakt al duidelijk hoe veel gezichten duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft. En dit zijn alleen maar de vier finalisten geweest en de winnaar van de publieksprijs. Mijn dank gaat dus ook uit naar alle 23 bedrijven, die zich oorspronkelijk hadden aangemeld. Ik wil iedereen aanmoedigen, zich volgend jaar opnieuw aan te melden. Wij hebben deze positieve voorbeelden van duurzaam ondernemen allemaal nodig!

Maar terug naar onze 4 finalisten. Wat hebben wij toch prachtige finalisten. U mag mij geloven, wij als juryleden hadden het ontzettend moeilijk hier de juiste balans in de beoordeling van deze verschillende bedrijven te vinden. Wij zijn daar zorgvuldig mee aan de slag gegaan om tot een zo goed mogelijk en eerlijk resultaat te komen.

Voor de beoordeling van de bedrijven hebben wij gekeken naar de aspecten mens, milieu en maatschappij (ook bekend als people, planet profit). Dus de vraag, hoe een bedrijf omgaat met medewerkers, welke maatregelen een bedrijf neemt om een zo klein mogelijke milieuimpact te hebben en ook wat een bedrijf teruggeeft aan de maatschappij en bijdraagt aan de sociale samenleving.

Wij zijn bij alle vier finalisten op bezoek geweest en hebben onze vragen kunnen stellen en met eigen ogen mogen zien, hoe de bedrijven werken. Ik moet eerlijk zeggen, dit was van alle leuke werkzaamheden voor de jury voor iedereen van ons het leukste, toch? Soms zie je in zo een bedrijf ook dingen, die je niet verwacht had en vaak komen dan nog spontaan vragen en thema’s op, die van tevoren niet op de agenda stonden. En ieder jurylid kijkt toch vanuit een andere hoek en met andere ervaringen naar de finalisten.

De duurzame ondernemers Tom Otte en John Mijnders als voormalige winnaars van deze prijs, Jacco Knape als wethouder duurzaamheid, Willem Heemskerk als econoom en deskundige van het bedrijfsleven in de Duin- en Bollenstreek en ik als duurzaamheidsadviseur voor MKB bedrijven.

U kunt zich voorstellen, dat wij van iedere finalist wel wat vonden en dat ga ik ook straks met u delen. Maar een ding wil ik vooruitlopend al verklappen: Ondanks de verschillende invalshoeken, expertise, ervaringen en soms ook meningen van de juryleden is de keuze van de nummer één unaniem! Er is dus echt één winnaar en eigenlijk drie tweede plaatsen.

Dus wat vonden wij van de vier finalisten – nu even in alfabetisch volgorde: 

Bollenstreekhout: het initiatief van Bollenstreekhout is een goed voorbeeld voor een circulaire en sociale onderneming. Door gekapte bomen uit de regio niet als afvalstroom te zien maar als bron voor materiaal, waaruit weer nieuwe producten voor de regio gemaakt kunnen worden, creëren zij niet alleen meerwaarde maar ook werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door te investeren in een groene zaag tonen zij samen met Nobelhout duurzaam en innovatief initiatief. Ze staan nog helemaal aan het begin en het is nog geen lopend bedrijf, wat wij wel als discussiepunt hadden.

Clusius Craft Distillers hebben met de tulpenvodka een volledig nieuw en innovatief product ontwikkeld, wat niet alleen qua productie heel duurzaam is, maar ook bijdraagt aan de circulaire economie, door van de reststromen van duurzame tulpentelers een nieuwe product te maken. Daardoor dragen zij tevens bij aan de risicominimalisering van duurzame bollenteelt. Ook zij zijn nog een jonge onderneming, zodat hun inzet voor mens (bijv. medewerkers) en maatschappij nog niet duidelijk is.

Kievit overtuigt vooral door het consequent inspelen op puur biologische producten en door hun inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hun initiatief om nu zelf midden in Katwijk biologische producten aan te bouwen en de rol die zij spelen op het gebied van bewustwording en educatie spraken de jury aan.  Aandachts- en discussiepunt was hier de dieselwagenpark, die zij voor de levering van hun vers- en groentepakketten gebruiken.

Bij Van der Slot Tulips waren wij  erg onder indruk van de technische innovaties en de energiebesparende maatregelen, die zij hebben genomen. Een ondernemer, die innovatief bezig is, graag kennis deelt met de branche en ook laat zien, hoe duurzaamheid en winst goed samen gaan. Op het gebied van mens en maatschappij is te zeggen dat Van der Slot Tulips overwegend met seizoenarbeiders werkt, wat in deze branche algemeen gebruikelijk is. En ook al probeert Van de Slot Tulips het gebruik van bestrijdingsmiddelen door technische toepassingen te minimaliseren, het is toch een punt van aandacht.