Van der Hulst bouwbedrijf

“Voor Van der Hulst lijkt álles in het teken te staan van het grondig veranderen van werkwijzen in haar bedrijfstak.”

Yvonne van der Hulst ontvangt de jury met een uitgewerkte MVO-rapportage van haar Van der Hulst bouwbedrijf. Het sluit naadloos aan op wat zij later in het gesprek zegt: ‘Ik wil het hele pakket. Álles moet anders kunnen: het bouwen zelf, de installaties, de buitenruimte, de inrichting van de bouwplaats. In samenwerking met medewerkers en leveranciers wil ik naar een andere manier van bouwen.’

Willem Heemskerk (Bloemencorso), Yvonne van der Hulst en Jacco Knape (wethouder Katwijk)

Met die andere manier van bouwen realiseert Van der Hulst nieuwbouw van huizen die niet alleen energieneutraal zijn, maar zelfs energie ópleveren. ‘Door niet meer te doen wat wij altijd al deden. En door samenwerking aan te gaan met leveranciers van zonnepanelen, installateurs, Nissan voor accu’s, Alliander voor het netwerk en – last but not least – 4YEF die de software levert voor het onderling delen van energie.’ In de wijk Hooghkamer in Voorhout bewijst Yvonne met haar aanpak dat het kan. ‘Nu nog bij tientallen huizen, maar dat zouden wij ook kunnen voor een wijk met duizenden.’

Wat de jury zei in de Finale op 9 oktober 2019:
Van der Hulst bouwbedrijf is als geen ander een voorloper in bouwend Nederland. Terwijl een overgroot deel van bouwend Nederland nog bezig is aan de minimale energiebesparingseisen te voldoen en energiezuinige huizen te bouwen, laat Yvonne van der Hulst al zien, hoe je woningen en woonwijken kunt bouwen die meer energie opwekken dan verbruiken. Ook op het gebied van circulair bouwen blijft Van der Hulst niet afwachten op wat de overheid over enkele jaren misschien vraagt, maar zij hebben nu al de kennis en plannen in huis voor demontabele circulaire huizen. Yvonne van der Hulst brengt het beste wat beschikbaar is in duurzaamheid bij elkaar en dat is meer dan vanachter het bureau te managen en combineren. Dit alles doen zij met oog voor mens, milieu en maatschappij en ze hebben terecht al nationale aandacht voor hun werkwijze. Een bedrijf waar de Duin- en Bollenstreek trots op mag zijn.  

De aanmelding

Activiteiten op het gebied van MENS: Ten behoeve van onze medewerkers zijn we in 2014/2015 gestart met buro Craft om niet alleen lean aanpak te introduceren maar ook om in gezamenlijkheid de belangrijkste doelstellingen te formuleren waaronder : verhogen van klanttevredenheid, vergroten veiligheid , terugdringen faalkosten en afvalvrije bouwplaats en daar met elkaar continue aan te blijven werken door vanuit problemen die op je pad komen te leren en te verbeteren. In najaar 2018 zijn we als eerste bouwbedrijf in Nederland met TNO en Human building Talent het traject Vitaliteitsbeleid gestart met al onze medewerkers . “Vitaal Vakmanschap” “Hoe haal je gezond en met plezier de eindstreep?” Daarnaast bieden wij onze medewerkers: Persoonlijk ontwikkelings plan, zijn flexibele arbeidstijden mogelijk wordt samenwerking/creativiteit gestimuleerd. Samen successen vieren met kopers én medewerkers en bouwpartners.

Activiteiten op het gebied van MILIEU: Wij bouwen vanuit visie van Activehouse.nl met aandacht voor energie, comfort en milieu in breedste zin. Dit betekent o.a ; fsc gecertificeerd zijn en woningbouw realiseren tezamen met fsc gecertificeerde bouwpartners, eigen milieustraat op bouwplaats waarbij afval wordt gescheiden op basis van grondstoffen. rekening houden met keuze van producten en materialen die toegepast worden in de woning. Tevens in project Hooghamer samenwerking gezocht met Greenlabel.nl en gekoppeld aan Gemeente Teylingen, afd beheer en openbare ruimte, civieltechnisch buro, en zo duurzame openbare gebiedsontwikkeling tot stand gebracht voor het behalen van gebiedslabel A. Tuinworkshop voor particuliere kopers georganiseerd voor bewustwording van minder verharding, meer natuur en ruimte voor insecten in eigen tuin. Kantoor en werkplaats wordt verwarmd middels pelletkachel dus gasloos. Bedrijfsauto volledig elektrisch beschikbaar voor calculator die veel op pad gaat.

Activiteiten op het gebied van MAATSCHAPPIJ: Vanuit een jarenlange duurzame samenwerking met vaste bouwpartners lokaal, regionaal en met industriepartners ook landelijk betekent dat we optimaal profiteren van elkaar, op basis van vertrouwen, stabiel en faalkosten reducerend door continue met elkaar te verbeteren. “Realiseer een energie efficient gebouw met een comfortabel en gezond binnenklimaat” – energie; vermindering van vraag, efficiënt gebruik – comfort; veel daglicht, gezond binnenklimaat /90% van onze tijd zijn we nl binnen – milieu; levenscyclusanalyse, duurzaam materiaalgebruik , circulair, drinkwatergebruik Sponsoring: hoofdsponsor van atletiekvereniging de Spartaan te Lisse , sponsoring lokale oranje feesten en supporter van microfinanciering voor ondernemers in derde wereld landen.

Duurzaam project: Na het realiseren van energieneutrale woningen en nul op de meter woningen voor particulieren zijn we nu als eerste in Nederland bezig met het realiseren van 33 plus op de meter woningen.
INNOVATIE: Met Plus op de meter woningen in voorhout, project Hooghkamer realiseren wij de woning van 2030 nu in 2019; toekomstbestendig, smart, energieleverend en met een gezond binnenklimaat. Gezond en comfortabel wonen zonder energierekening als de nieuwe standaard voor elke huiseigenaar. – Plus op de Meter Woning is voorbij BENG/NOM criteria – Het Plusleven is het antwoord op het energietransitievraagstuk! – gekoppeld met carsharing met Nissan Leaf

Andere redenen om de prijs te winnen: Duurzame innovatie op een dergelijke schaal voor een mkb bedrijf zoals wij deze nu in de markt hebben gezet vraagt ook om lef, daadkracht, je nek uitsteken als ondernemer en je verantwoording nemen als je daar de mogelijkheid toe ziet voor behoud van moeder aarde voor de volgende generaties die na ons komen. Daar waar je eerst niet werd geloofd of geen vertrouwen kreeg en dus ook op geen enkele ondersteuning hoefde te rekenen zou het voor ons nu een enorme opsteker betekenen binnen onze eigen regio waarin wij werkzaam zijn en ook een bevestiging dat we op onze ingeslagen weg op het gebied van duurzaam ondernemen verder kunnen.