Kom hier inspiratie opdoen voor duurzame projecten in uw onderneming

U wilt in uw onderneming ook duurzamer aan het werk. Dan gaat u natuurlijk niet het wiel uitvinden. Doe hier uw inspiratie op voor duurzame projecten op het gebied van Mens, Milieu en Maatschappij. En één extra categorie: Impact voor de Bollenstreek.

Hieronder vindt u een overzicht van álle goede ideeën die wij in de loop der jaren bij de vele deelnemers van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek zijn tegengekomen.

Alfabetisch op trefwoord.

 

Mens

 

Milieu

 

Maatschappij

Impact in de Duin- & Bollenstreek

Creatief zoeken naar werkplekken voor mensen met 'afstand tot de arbeidsmarkt', bijvoorbeeld Wajong-ers

Dagbestedingsplekken aanbieden

Fruit op de werkplek

Aanbieden gezondheidscheck

Instellingen vragen naar hun wensen

Jaarlijks kerstconcert voor ouderen

Eén centrale plek voor koffie/thee = wandelen en onderling contact

Leerlingen van scholen uit de buurt betrekken

Loopbaanbegeleiding/coaching werkplekken

Opleidingen voor medewerkers

Stageplekken voor scholieren en studenten

Bedrijsreglementen in alle talen

Investeren in veilige werkomgeving

Vitaliteitsbudget voor medewerkers

Medewerkers véél, zoniet volledige, zeggenschap geven over hun werk

Afval scheiden en slim verwerken

Bewegingsdetectoren op lichtschakelaars

Deelnemen aan 'Boer Bewust'

Biologisch afbreekbaar servies, bestek en servetten

Composteermachine

Vervoer op basis van deelauto's

Opgewekte energie opslaan met accu's

Gasloze verwarming met behulp van pelletkachel

GFT afval horeca omzetten in groen gas

Inzetten van grondwarmte voor energieopwekking

Hergebruikt materiaal als grondstof

Verwarming met infraroodpanelen

Deelnemen aan SEDEX voor inkoop

Deelnemen aan keurmerken: Earthcheck voor horeca, SMK Milieukeur en MPS voor bollenteelt

Aanbrengen LED-verlichting in bedrijfspand

Papierloos werken

Routeplanning werknemers slimmer maken

Werken met seizoensproducten

Klanten vragen hun eigen verpakkingsmateriaal mee te brengen

Warmte-koude opslag gebruiken voor energievoorziening

Gescheiden watersystemen gebruiken: regenwater en drinkwater

Je dak vol leggen met zonnepanelen

Ecosia gebruiken in plaats van Google

Gastlessen geven bij scholen

Inkoop bij lokale leveranciers

Oplaadpunt bedrijfswagens collectief aanpakken

Repaircafé Teylingen

Samenwerking met andere ondernemers zoeken

Voorlichting geven aan scholen

Adviezen geven over subsidies

Deelnemen en sponsoring van kerken, sportverenigingen, wetenschap, evenementen en acties

Deelnemen aan sportevenementen als Roparun

Bollen drogen op een band in plaats van in de kist

Werken/experimenteren met chemievrije gewasbescherming

Contactgegevens van de teler op ieder perceel

Gewasveredeling gericht op teelt in Nederlands klimaat

GPS gestuurde toediening van gewasbescherming

Groenteburgers uit de Bollenstreek

Lokaal gekapt hout lokaal hergebruiken

Bollen telen voor inhoudsstoffen voor farmaceuten

Bloembollen telen volgens SKAL certificering

De Strandrups voor strandbezoek mensen met beperking

Verruimen afzetmogelijkheid biologisch geteelde bollen door opkoop voor Vodka-stook