Hoek Hoveniers

“Hoek Hoveniers is een groot bedrijf, de ondernemers slaagt erin zijn hele bedrijf, zijn leveranciers en zijn klanten mee te krijgen met nieuwe werkwijzen.”

“De aanleiding om helemaal voor duurzaamheid te gaan was een uitgebreide herbezinning op ons bedrijf. Willen wij alleen voor prijs gaan of voor kwaliteit? En waar heeft de maatschappij het meest behoefte aan?” André Hoek is de derde generatie aan het roer van Hoek Hoveniers. “Wij hebben er voor gekozen te innoveren binnen ons vak en ons daarbij te richten op People, Planet, Profit.” Met die aanpak heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot toonaangevend in zijn vak en onder zijn klanten.

Tom Otte (winnaar 2011), André Hoek en Mark Berger tijdens het jurybezoek

Hoek Hoveniers neemt klanten en leveranciers ‘mee’: “Wij kopen ‘refurbished’ machines, wij zijn met collega’s een marktplaats voor materiaal en bomen en struiken begonnen, onze klanten laten wij meewerken. Zo ontstaan er nieuwe businessmodellen en diensten. Bij PLNT in Leiden doen wij onderzoek naar de aanpak van de Japanse Duizendknoop.” Hoek ziet overal mogelijkheden en maakt er werk van dat uitvoerig binnen het bedrijven te delen en door te ontwikkelen. “Maar ik vind ook dat kleinere, jongere bedrijven de Duurzaamheidsprijs verdienen. Die staan aan het begin en verdienen het podium.” Dat maakt de jury wel uit.

Wat de jury zei in de Finale op 9 oktober 2019:
Een bedrijf dat duurzaamheid tot in de genen heeft door laten sijpelen. En het is heel mooi te zien dat eenieder binnen dit bedrijf daar op een of andere wijze mee bezig is. Bij Hoek Hoveniers gaat de innovatie altijd door. Verbonden met diverse onderzoeksinstellingen staan ze nooit stil bij wat ze al hebben bereikt, maar willen door naar nieuwe groene, circulaire ontwikkelingen en maatschappelijke impact. Zij inspireren Gemeentes en particuliere opdrachtgevers met alternatieve plannen en planten en zijn zich wel bewust van hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van medewerkers en de maatschappij. Een voorbeeld en voorloper voor de hele branche.

De aanmelding

Hoek Hoveniers heeft zichzelf niet aangemeld, maar werd voorgedragen. Dit is de beschrijving:

Activiteiten op het gebied van MENS: Het bijzondere is dat niet alleen de organisatie dit hoog in het vaandel heeft staan maar ook de mensen in het bedrijf dit vinden. Een mooi voorbeeld hiervan is: een medewerker die als statushouder is aangenomen bij Hoek wou graag de familie laten herenigen. Helaas zijn er op dat moment enkele gezinsleden gegijzeld. Werkgever is bereid om mee te betalen aan losgeld maar ook de collega’s leveren massaal een vrije dag in voor geld voor losgeld.

Activiteiten op het gebied van MILIEU: Hoek Hoveniers zoekt constant naar de beste oplossing uiteraard samen met anderen. De medewerkers, de klanten, gerenommeerde onderzoekinstellingen en natuurlijk de mensen die uiteindelijk verblijven in de groene leefomgeving die zij creëren. Al die projecten leiden tot verhalen, een bundeling hiervan is terug te vinden op https://hoekhoveniers.nl/inspiratie/

Activiteiten op het gebied van MAATSCHAPPIJ: De werkzaamheden van de firma zijn heel divers en veelal een inspiratiebron voor anderen om ook een ‘groene’ stap te maken. Voorbeelden van specialismen zijn: ecologisch beheer & natuurvriendelijke oevers, dak- & geveltuinen en het renoveren en aanleggen van natuurlijke speelplekken & groene schoolpleinen. Onze gevarieerde klantenkring: gemeenten & overheid, bedrijven & instellingen, bouw- & ontwikkelingsmaatschappijen, woningcorporaties & VVE’s en particulieren. Daarnaast is Hoek Hoveniers maatschappelijk zeer betrokken en durft ook buiten de reguliere kaders maatschappelijke verantwoording te nemen!

Duurzaam project:

INNOVATIE: Innovatie (ook op sociaal vlak) is voor Hoek Hoveniers een basisvoorwaarde voor een duurzame en leefbare omgeving. Met een gedreven team mensen realiseren zij bijzondere projecten op het gebied van boomverzorging, landschapsontwikkeling, openbaar groen, sport & recreatie, particuliere tuinaanleg & werk- en zorgomgeving. Mooie voorbeelden hiervan zijn de vele schoolpleinen in de Bollenstreek die door Hoek zijn ingericht. Naast kennis en ervaring zijn niet alleen de opdrachtgevers (school/gemeente) maar ook de gebruikers betrokken bij de plannen.

Andere redenen om de prijs te winnen: Hoek Hoveniers pas volledig in het gewenste profiel. met ruim 100 medewerkers een lokale groene kanjer