Voorronde

Indoorvolkstuin wint de Publiekprijs met bewogen presentatie

‘Duurzaamheid is allang een profijtelijk bedrijfsmodel’

Katwijk, 15 maart. De Finalisten van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek zijn bekend. Wát wordt er de komende maanden van hen verwacht? “Op 10 oktober kan één van de vier Finalisten de uiteindelijke winnaar worden van de Duurzaamheidsprijs,” legde wethouder Martin Bilars uit Noordwijkerhout uit, “maar nu is de tijd aangebroken van ‘meten is weten’. De jury wil concreet zien welk resultaat het duurzame werken oplevert.” Hij zei dit donderdagavond tijdens de Voorronde van de Duurzaamheidsprijs waar de Finalisten werden bekendgemaakt.

Om de Finalisten nader aan te moedigen reikte de jury prijzen van ieder
€ 1.000 uit aan: Bollenstreekhout (Lisse/Noordwijkerhout), Kievit (Katwijk), Van der Slot Tulips (Voorhout) en Clusius Craft Distillers (Katwijk). Deze vier bedrijven krijgen tot 10 oktober de tijd om te bewijzen wat hun werkwijze oplevert. En de gemeenten zullen hen waar mogelijk ondersteunen met raad en daad. “En uiteindelijk is het ook de bedoeling dat hun voorbeeld weer anderen inspireert.”

 

Het gaat hard met duurzaamheid

“Toen ik vier jaar geleden begon als wethouder,” vertelde Arno van Kempen uit Teylingen, “waren wij trots op een project waar in één keer 400 zonnepanelen werden geplaatst. Kort geleden mocht ik inmiddels een project aftrappen waarin sprake is van 27.000 zonnepanelen. Duurzaamheid is allang een profijtelijk businessmodel. Dat vinden wij niet alleen prachtig, het ís het ook. De ontwikkelingen zijn heel hard gegaan. De overheid (het rijk, de provincie en gemeenten) zijn mee ontwikkeld. Die maken niet meer alleen maar milieuregels, zij geven ook advies en proberen verbindingen te leggen.”

 

Competitie begon met vele deelnemers

In de nieuwe opzet van de Duurzaamheidsprijs hadden drieëntwintig bedrijven en organisaties hun werk of initiatieven aangemeld. Daaruit koos de jury – die bestond uit oud-winnaars John Mijnders en Tom Otte, duurzaamheidsexpert Anke Schüttemeyer, ondernemersbestuurder Willem Heemskerk en wethouder Jacco Knape – negen ondernemers uit voor een presentatie op het podium. Dat waren naast de vier uiteindelijke Finalisten: EV Mobility (Valkenburg), VHGM (Hillegom), Raca Group (Hillegom), Indoorvolkstuin (Rijnsburg) en Repaircafé Teylingen (Sassenheim). Het leidde tot een vlotte rondgang langs elektrische vervoermiddelen, de inzet van bodemwarmte, het eerste gasloze bedrijf in de Bollenstreek en het nuttig hergebruik van afgedankte goederen.

Het publiek was vooral gecharmeerd door de presentatie van de Indoorvolkstuin. Daar wordt niet alleen biologisch geteeld, het is ook een voorbeeldtuin voor scholieren uit de omgeving over het duurzame boerenbedrijf. Zij kregen voor hun presentatie de Publieksprijs van € 500,-.

Finalisten Duurzaamheidsprijs bekend

Indoorvolkstuin pakte de Publieksprijs
Vier Finalisten beginnen de strijd om de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek 2018

(video: Unity)

Wát wordt er de komende maanden van de Finalisten verwacht? “Op 10 oktober kan één van de vier Finalisten de uiteindelijke winnaar worden van de Duurzaamheidsprijs,” legde wethouder Martin Bilars uit Noordwijkerhout uit, “maar nu is de tijd aangebroken van ‘meten is weten’. De jury wil nu concreet zien welk resultaat het duurzame werken oplevert.”

Om de Finalisten hiervoor nader aan te moedigen reikte de jury prijzen van ieder € 1.000 uit aan:

 • Nobelhout (Noordwijkerhout)
 • Kievit (Katwijk)
 • Van der Slot Tulips (Voorhout)
 • Clusius Craft Distillers (Katwijk)

Naast de geldprijs krijgen de Finalisten ondersteuning van de gemeenten en enkele expertorganisaties op het gebied van People, Planet en Profit.

Publieksprijs

De jury koos deze vier Finalisten na presentaties van negen van de oorspronkelijk drieëntwintig aangemelde ondernemingen/initiatieven. De andere vijf waren:

 • EV Mobility (Valkenburg)
 • VHGM (Hillegom)
 • Raca Group (Hillegom)
 • Indoorvolkstuin (Rijnsburg), en
 • Repaircafé Teylingen (Sassenheim)

Van hen won Gerardo van Egmond van Indoorvolkstuin de meeste stemmen voor zijn presentatie en daarmee de Publiekprijs van € 500.

Zo komt de jury tot zijn oordeel

De jury van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek heeft zijn werk zorgvuldig gedaan. Om u daar een indruk van te geven verklappen wij hier hun recept. En wat zij ná de Voorronde van 15 maart gaan doen.

(V.l.n.r. op de foto: Tom Otte (winnaar 2010), Anke Schüttemeyer (expert duurzaamheid), Willem Heemskerk (bankier) en Jacco Knape (wethouder duurzaamheid). John Mijnders (winnaar 2016) staat niet op de foto.)

 

People, Planet en Profit

De deelnemers aan de competitie hebben antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • Wat doet het bedrijf op het gebied van PEOPLE?
 • Wat doet het bedrijf op het gebied van PLANET?
 • Wat doet het bedrijf op het gebied van PROFIT?
 • Is het bedrijf bezig met het opzetten of uitbreiden van een duurzaam project?
 • Is het bedrijf/project Innovatief? Zo ja, waarom?

Bij het beoordelen van die antwoorden keek de jury naar  de mate waarin de ondernemer op de genoemde gebieden activiteiten ontplooit. Is dat meer of minder dan genormeerd?

De jury heeft dat niet alleen beoordeeld aan de hand van de ingeleverde antwoorden, maar ook door informatie over de bedrijven in te winnen.

Aan de hand van de twee laatste vragen is bovendien gekeken naar nieuwe initiatieven die nog opgezet worden.

 

Eerste lijst van negen voor de Voorronde

Doordat de vijf juryleden allen punten hebben gegeven voor deze onderdelen ontstond er een ranglijst van ondernemers. De volgorde van die ranglijst is grondig besproken. Omdat die ranglijst bepaalt welke negen ondernemers/initiatieven zich in de Voorronde kunnen presenteren werden vooral de plekken 7 tot en met 11 druk beargumenteerd.

De negen ondernemers krijgen op de Voorronde de gelegenheid zich te presenteren. En de jury krijgt de gelegenheid hen vragen te stellen over bijzonderheden. Bij die bijzonderheden gaat het vooral om dingen die de deelnemers niet in het aanmeldformulier hebben vermeld, maar die tóch van belang kunnen zijn. Voor iedere deelnemer liggen die vragen al klaar.

 

Juryberaad tijdens Voorronde

Na de presentaties zal de jury zich vooral buigen over de antwoorden die het tijdens de avond op zijn vragen krijgt. Uit negen ondernemers zullen zij dan vier Finalisten kiezen. Door de combinatie van eigen presentaties en juryvragen moet de jury tot een evenwichtig beeld kunnen komen.

 

Finalisten krijgen bezoek

Ná de Voorronde beginnen de vier Finalisten ieder weer op ‘nul’. Zij krijgen de tijd om de duurzaamheid van hun werk of initiatief nader te bewijzen. Dat betekent dat de jury werkmethoden gaat bekijken en opbrengsten wil meten. Dus mogen de Finalisten tussen nu en augustus bezoek verwachten.