De eerste aanmelder voor de prijs van 2019!

Na het succes van de Voorronde voor 2018 meldde zich de eerste deelnemer voor de Duurzaamheidsprijs 2019. In de tussentijd leest u hier de presentaties van de Finalisten van 2018.

Maregroep is als reïntegratie- en ontwikkelbedrijf één van de grootste werkgevers van de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Zij helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op pad, zo mogelijk naar duurzame plaatsing in een reguliere baan.

In de loop van de afgelopen maanden zagen zij hoe de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek verliep. En ten slotte vroegen zij ons hen nú al te noteren als deelnemer voor de ronde van 2019.

‘Het is beter om hout te gebruiken, dan het op te stoken’

En dan liefst nog hout dat uit de buurt komt. Dat zijn de uitgangspunten van de samenwerking tussen Ted Wiegman en Paul van Nobelen. Samen willen zij hout (de oogst) uit de streek verkrijgen, bewerken en gebruiken voor houten gebruiksvoorwerpen. “Van parkbank tot plantenbak. Óf van vogelhuisje tot dekenkist voor particulieren. Wij maken er nuttige dingen van met een lange levensduur. Zo houden wij de in het hout gevangen CO2 nog een tijdje vast.”

De samenwerking van Wiegman en Van Nobelen heet ‘Bollenstreekhout’. “Wij willen heel beslist ons werkgebied klein houden. Hier in de Bollenstreek is ruim voldoende hout voor ons project beschikbaar. Wij werken in de streek samen met organisaties die zich inzetten voor mensen op zoek naar ‘beschutte werkplekken’. En wij werken samen met hoveniers uit de buurt. De spil is onze ‘Groene Zagerij’, de zaagmachine die werkt op zonnestroom en die bij Paul staat.” De machine wordt eind mei, begin juni geplaatst, “Het is straks de enige in zijn soort in Europa.” Daarmee zijn Wiegman en Van Nobelen nog niet klaar: “Zodra die werkt gaan wij kijken of wij er ook een accupakket aan kunnen koppelen. Dan kunnen wij zagen op sombere dagen.”

 

Je kunt zoveel meer met hout dan opstoken

Ted Wiegman

Ted Wiegman is adviseur duurzaam houtgebruik. Zijn tuintafel is een ‘proefje’ “Wij wilden weten hoe goed deze tafel gemaakt van een watercipres uit Sassenheim is. Het is mooi licht hout en is een hele winter buitenstaan goed doorgekomen.” Hij vervolgt: “Wij schatten dat er in de Bollenstreek jaarlijks honderden flinke bomen voor ons beschikbaar kunnen komen. Tot nu toe worden die afgevoerd en opgestookt, een enorme kapitaalvernietiging in geld en CO2. Wij willen dat hout hebben om er gebruiksvoorwerpen van te maken. Hoe langer die dan meegaan, hoe meer tijd de nieuwe aanplant heeft om CO2 op te nemen.”

 

Duurzaam uit overtuiging

Paul van Nobelen

Het gaat goed met Paul van Nobelen’s bedrijf Nobelhout, dat is gespecialiseerd in het leveren van tuinhout. “Mijn bedrijf groeit gestaag. Op dit moment zelfs wat harder omdat het goed gaat met de economie. Dat is fijn voor mij, mijn familie en voor mijn leerlingen en medewerkers. Het ondernemerschap is volgens mij niet bedoeld om altijd de laatste cent ergens uit te halen. Ik wil klanten blij maken met goede spullen die lang meegaan. Met mijn bedrijf voel ik mij onderdeel van de maatschappij.” Paul kon het idee van Ted Wiegman dus ook meteen waarderen. “Wij gaan ervoor zorgen dat bomen die tóch al geoogst worden zinvol gebruikt gaan worden.”

 

Fijn werk

De andere pijler van Bollenstreekhout is het bieden van zinvol werk. Wiegman: “Omdat wij niet op winst gericht zijn kunnen wij de bewerking van het hout uitbesteden aan vrijwilligers, arbeidsgehandicapten of mensen die blijvend begeleiding nodig hebben. Daarvoor werken wij samen met o.m. Visie ‘R’ uit Lisse en het Repair Café Houtafdeling (onderdeel van Rivierduinen uit Sassenheim).” Maar Bollenstreekhout is ook een goede plek voor scholieren die het vak in willen. “Leerlingen van KTS Teylingen, Fioretti Hillegom en het Hout & Meubileringscollege uit Amsterdam bieden wij stageplaatsen.”

 

Niet de winst, maar de gemeenschap

Het hout dat Bollenstreekhout wil verwerken komt uit de streek en was meestal ‘openbaar groen’ en landgoedbomen. Bomen die vanwege ouderdom, hun gezondheid of omdat ze simpelweg té groot (gevaarlijk) zijn geworden door de gemeente worden gerooid. Bomen dus uit straat of plantsoen. “Die bomen hoorden als het ware bij de buurt, bij de gemeenschap. Hoe leuk is het dan om het hout van diezelfde bomen te zien terugkomen als parkbank of schutting? En als het niet teruggaat naar de gemeente, dan blijft het in ieder geval in de gemeenschap.”

Coöperatie

Bollenstreekhout zelf is een start-up, ontstaan uit een sociaal-maatschappelijk initiatief met economische aandacht. Ons project draait nog niet op volle toeren, laat staan dat het ‘af’ is. “Wij hebben zoveel mogelijkheden rondom het idee om lokaal hout zinvol te gebruiken. Maar wij zijn eigenlijk pas dit jaar écht begonnen. De eerste mijlpaal is het in gebruik nemen van de ‘de groene zagerij’ op zonnestroom, dan kunnen de vrijwilligers aan het werk met een partij hout die al ligt te wachten. Daarna mag iedereen met een nuttige bijdrage aanhaken bij onze coöperatie.” Bollenstreekhout is bovendien ‘grondstoffenbank’ voor regionaal geoogste bomen. “De verwerking van boom tot product neemt tijd en is complex.”

 

Coöperatie Bollenstreekhout – Ted Wiegman & Paul van Nobelen

www.bollenstreekhout.nl

info@bollenstreekhout.nl

0252 – 424 373

Mozartstraat 41, 2162 AH  LISSE

Van der Slot Tulips blijft innoveren

Deze bloembollenkwekerij en -broeierij blijft nieuwe systemen en middelen uitproberen, voordat ze op de markt komen. Dit voorjaar introduceert het een nieuw droogsysteem, dat véél minder energie kost. Energie die op het bedrijf wordt opgewekt met zo’n 1.500 zonnepanelen en 50 warmtepompen. Het bedrijf ‘loopt doorgaans niet zo te koop’ met duurzame werkwijzen, maar krijgt regelmatig bezoek van collega’s die graag zien hoe het ook kan.

“Wij lopen doorgaans niet zo te koop met wat we allemaal doen op duurzaamheidsniveau, terwijl we vaak door onze omgeving daar juist op gewezen worden dat we heel goed bezig zijn.” Dat schreef Frans van der Slot bij zijn aanmelding voor de Duurzaamheidsprijs. Ook de jury bleek onder de indruk, want zij verkozen Van der Slot tot één van de vier Finalisten.

Waaruit bestaat het duurzame werk van Van der Slot en waarom doen ze dat?

 

‘Het rendeert’

Dat is het korte antwoord. “Het rendeert. Duurzaam werken levert besparingen op in energie, middelenverbruik, tijd en moeite. En dat levert dus ook geld op.” Het langere antwoord is dat Frans en zijn broer Jan er gewoonweg lol in hebben om nieuwe dingen te proberen. “Innovatie is toch de kern van het ondernemerschap. Ook op een boerderij wil je ten bate van je klanten en de kwaliteit van je product nieuwe dingen uitproberen. Vroeger was je aan het boeren, nu ben je aan het ondernemen. Daar is op de middelbare landbouwschool weinig aandacht voor. Dat is jammer, want met innovatief ondernemen kun je grote stappen maken.”

 

Energiezuinig bollen drogen

Droogstraat in aanbouw

Het nieuwste idee waar Van der Slot serieus geld in heeft gestoken is een door hemzelf bedacht drooginstallatie voor bollen. “Bollen droog je allang niet meer op het land, daar is het teveel blootgesteld aan de toeval van het weer. Maar drogen op het land heeft één voordeel: de bollen liggen plat. De meeste boeren drogen hun bollen in de kisten waarin ze zijn opgeslagen. Het kost ontzettend veel moeite om daar lucht doorheen te blazen. Ik bedacht een drievoudige lopende band van totaal 190 meter waar wij de bollen langs de ventilatoren draaien. Dat scheelt zoveel aan geforceerde ventilatie dat wij ongeveer 80% aan energie gaan besparen. En de kwaliteit wordt ook nog eens beter.”

De energie zelf komt bij Van der Slot van het dak, waar 1.500 zonnepanelen liggen.

 

‘Precision farming’

Een ander onderwerp waar Van der Slot graag uitlegt hoe de vork werkelijk in de steel zit is het enorme resultaat van ‘precision farming’ op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. “Dat spul is duur. Geen boer in de streek die daar onvoorzichtig mee omgaat. Het is bovendien streng gereguleerd, biologisch afbreekbaar en veilig voor bodem, natuur en vogels. Maar uiteindelijk is op dit vlak nog veel meer ‘verdiend’ voor het milieu door de enorme stappen die zijn gezet op het gebied van heel precies boeren. Real time micro weersvoorspellingen op een app en metingen van vochtgehalte helpen veel beter te bepalen hoeveel we op welk perceel moeten mesten of bestrijden. Daar zijn onze machines zelfs voor uitgerust met GPS.”

 

Investeren in mensen

“Het bedrijf is nu van mij en mijn broer. Wij zijn de vierde generatie. Later hoop ik dat het plezier in ondernemen dat ik heb voldoende voorbeeld is voor de vijfde generatie die nu op komst is.” Naast de broers werken er tot een man of vijftig bij Van der Slot. “Dat is in het hoogseizoen, er zijn ook periodes dat het er maar vijf zijn.” Hoe kun je in die omstandigheden ‘investeren in mensen’? “Wij doen dat toch en de veelal buitenlandse werknemers die wij hebben blijven dan ook terugkomen. Sommigen werken hier al tien jaar. Maar het is juist de flexibiliteit waarmee wij voldoen aan hún wensen.”

 

Van der Slot Tulips – Frans van der Slot

www.vdslot.nl

info@vdslot.nl

0252 – 214 438

Johan Speelmanweg 7, 2215 SB  VOORHOUT