2013: Gebr. J. en W. van der Slot, Noordwijkerhout

De winnaar van 2013 was Gebr. J.W. van der Slot.

Van de Slot heeft een systeem ontwikkeld waarbij energie wordt gewonnen uit afgebroeide hyacintenbollen. Bij het vergisten dat via Meerlanden plaatsvindt komt ’groen’ gas vrij, dat gebruikt wordt voor het verwarmen van de kassen. Het water dat het proces oplevert wordt gebruikt voor straatreiniging en het residu uit de vergister wordt tot compost verwerkt en gebruikt voor de hyacintenteelt op het land. Daarmee is de kringloop gesloten en genoeg redenen voor de jury om Gebr. van der Slot de Duurzaamheidsprijs 2013 toe te kennen.

René en John van der slot met jurylid Andrea van der Graaf

Vishandel de Klok won de Publieksprijs en de Aanmoedigingsprijs werd toegekend aan Werkwinkel 2e Kans.

Jurylid Ronald Snijders (Ecotap) en Wim Klok
Yolanda van Hees en Margreeth berg met jurylid Wim Kaptein