Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria

De criteria voor Voorronde-deelname, Finaleplaats en Winnaar zijn de drie hoofdpunten van Duurzaamheid: People, Planet en Profit; Mens, Milieu en Winst.

Dé randvoorwaarde is de lokale of regionale impact van de werkwijze of het plan in de Duin- & Bollenstreek. In geval van een bestaande werkwijze moet het gaan om een verandering sinds 1 januari 2018.

Criteria

De ingeschreven bedrijven worden beoordeeld op de volgende criteria:

1. People: Bij dit onderdeel kijkt de jury of het bedrijf bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft, of bijvoorbeeld een fair-trade inkoopbeleid heeft of dat er op een andere wijze aandacht is voor het menselijke aspect in de bedrijfsvoering.

2. Planet: Bij dit onderdeel kijkt de jury naar het effect van de duurzame maatregelen op de omgeving. Zaken als grondstofgebruik, energiemaatregelen, cradle-to-cradle, vervoer en bijvoorbeeld materiaalgebruik spelen bij de puntenverdeling een rol.

3. Profit: Bij dit onderdeel kijkt de jury naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Op welke manier investeert een bedrijf een deel van de omzet in de initiatieven van anderen.

4. Innovatie: Bij dit onderdeel kunnen extra punten worden verdiend als er sprake is van een innovatie; iets wat nog niet breed wordt toegepast of nieuw is voor de sector. Ook producten die nog niet op de markt zijn, kunnen hier punten verdienen.

5. Hoe draagt het bedrijf zijn duurzaamheid uit: Bij dit onderdeel wil de jury weten op welke manier consumenten, leveranciers, klanten e.a. kunnen merken dat uw bedrijf een duurzame onderneming is.

Bovenstaande criteria worden beloond met een cijfer van 0 tot 5, waarbij 5 het hoogst haalbare cijfer is. Het totaal van de scores bepaalt de eindstand.