Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria

Duurzaam ondernemerschap is gericht op toekomstbestendig ondernemerschap: de minst schadelijke inzet van mensen en middelen, met maximale aandacht voor de omgeving. Zodat het bedrijf zolang mogelijk voort kan blijven bestaan. Dit wordt vaak samengevat in de aspecten Mens, Milieu en Maatschappij.

Hier voegen wij nog één onderdeel aan toe: hoe groot is de invloed van het bedrijf en zijn duurzame werk op onze Duin- & Bollenstreek.

Criteria

De jury beoordeelt de inschrijvers daarom op de volgende zaken:

1. Mens: Bij dit onderdeel kijkt de jury of het bedrijf bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft, of bijvoorbeeld een fair-trade inkoopbeleid heeft of dat er op een andere wijze aandacht is voor het menselijke aspect in de bedrijfsvoering.

2. Milieu: Bij dit onderdeel kijkt de jury naar het effect van de duurzame maatregelen op de omgeving. Zaken als grondstofgebruik, energiemaatregelen, cradle-to-cradle, vervoer en bijvoorbeeld materiaalgebruik spelen bij de puntenverdeling een rol.

3. Maatschappij: Bij dit onderdeel kijkt de jury naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Op welke manier investeert een bedrijf een deel van de omzet in de initiatieven van anderen.

4. Duin- & Bollenstreek: De jury ziet graag duurzame werkwijzen of plannen waar de Duin- & Bollenstreek direct profijt van heeft. Bijvoorbeeld door streekgebonden productie, invloed op bedrijfstakken in de streek of samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Inspiratie: Extra ‘punten’ verdient het bedrijf dat voor zijn duurzame werk aandacht weet te trekken bij afnemers, leveranciers en relaties. En die daarmee misschien wel aanzet om zélf ook duurzamer te gaan werken of handelen.