Maar wat ís Duurzaamheid dan?

Verschillende mensen vinden verschillende dingen van het begrip ‘duurzaamheid’. De één denkt dat het alleen over energiebesparing gaat, de ander vindt het zweverig gedoe. ‘Duurzaamheid’ is inderdaad een woord dat uitleg behoeft.

Duurzaamheid zoals wij dat bij de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek bedoelen is: ‘werkwijzen die erop zijn gericht de negatieve gevolgen van het handelen van de mens op zijn omgeving kleiner te maken’

Voor ondernemers is duurzaam werken waarschijnlijk net zo normaal als winst maken. Door duurzaam te werken stel je namelijk de toekomst van je bedrijf veilig.

Meld je onderneming hier aan voor deelname aan de competitie.

Concreet

Duurzaam werken betekent winst maken (Profit) terwijl je het milieu beschermt (Planet) en goed omgaat met medewerkers (People). Bij het maken van winst is ook de verdeling van de winst een punt geworden: in welke mate deelt de omgeving erin mee.
Dus zijn de vragen van de jury voor de deelnemers aan de competitie:

Wat doet het bedrijf op het gebied van People? Verdienen ze goed, kunnen ze carrière maken, zijn er voldoende scholingsmogelijkheden, kunnen ze meepraten over de bedrijfsvoering, krijgt iedereen dezelfde kansen, is het personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving, is er plek voor mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, etc etc etc?
Wat doet het bedrijf op het gebied van Planet? Hoe zit het met energiegebruik, met het gebruik van grondstoffen, hulp- en bestrijdingsmiddelen, is het bedrijf schoon, kunnen producten makkelijk gerecycled worden, vermindert het bedrijf andere soorten van hinder, etc etc etc?
Wat doet het bedrijf op het gebied van Profit? Is het bedrijf op de lange termijn levensvatbaar, worden de opbrengsten eerlijk verdeeld, kan er genoeg geïnvesteerd worden, deelt de omgeving mee in de opbrengsten, etc etc etc?

Geschiedenis van het woord

Het gebruik van het woord duurzaamheid voor álles dat ‘goed is voor de aarde, voor mensen en voor maatschappijen’ dateert van het rapport van de World commission on Environment and Development, ook wel de Brundtland Commission uit 1987. Dat rapport populariseerde de term ‘sustainable development’, duurzame ontwikkeling. Daarin wordt het verband gelegd tussen economische groei, bescherming van het milieu en sociale ‘eerlijkheid’. Dat werden de drie P’s van Profit, Planet en People.